Het ritueel van de zweethut

…een Indiaanse traditie

De indianen zijn zich er van bewust dat Het Leven Gevend Principe, De Grote Geest, in alle levende wezens aanwezig is. In de planten, de dieren, de stenen, de rivieren, zelfs in ieder grassprietje. Grote natuurlijke krachten, zoals de kracht van Moeder Aarde, de Zon, de Maan en de Vier windrichtingen, spelen een belangrijke rol om alles in balans en verbinding met elkaar te houden.

Volgens de Indiaanse visie is de zweethut (Inipi) een microkosmos waarin de energieën van deze natuurlijke krachten aanwezig zijn en op ons inwerken. De Inipi reinigt niet alleen onze lichaam en geest, maar het maakt de geest ook wijzer. Het is een heilige plek waar we onze band met de aarde, de kosmos en onszelf hervinden en vernieuwen. Het oeroude ritueel wordt nog steeds uitgevoerd door de noord-Amerikaanse Indianen. Heilig Vuur heeft een nauwe band met de Lakota Sioux en enkele teamleden zijn door hen getraind in deze Indiaanse traditie en visie.

De Heilige Pijp, een manier van leven

De gebeden en liederen van de indianen zijn eenvoudig en zuiver. De woorden en melodieën zijn hen door Moeder Aarde en de Grote Geest ingegeven. Wij zijn dankbaar dat we deze krachtige helende liederen mogen gebruiken in het ritueel. De Heilige Pijp staat symbool voor een manier van leven waarin steeds weer middels zang en gebed, de verbinding wordt gemaakt met je verwanten en de krachten van het universum.

De Ceremonie

De zweethut is een koepelvormige constructie van wilgentakken, afgedekt met dekens en canvas. In het midden worden roodgloeiende stenen opgestapeld, waarna de toegang tot de hut dicht gaat. Je zit samen met de andere deelnemers en de begeleiders om de gloeiende stenen in een kring. Hierop wordt water gegoten, waardoor stoom ontstaat. De temperatuur in de hut stijgt. We zingen heilige liederen, ook eenvoudige liederen die iedereen snel kan meezingen. We bidden tot de Grote Geest voor onze verwanten, kinderen en alle mensen die ondersteuning nodig hebben, ziek zijn of in moeilijke omstandigheden verkeren. Voor het leven en de gelukkige dingen die we mogen ervaren, spreken we onze dankbaarheid uit. Pijn, frustratie, angst of verdriet kun je in deze zuiveringshut rustig uiten en door de aanwezige energieën laten helen. Onze harten openen zich en er ontstaat verbinding met elkaar en al onze verwanten. Zo kunnen we de hut verlaten met meer kracht, vreugde en in sterkere verbondenheid met onze ware natuur.

De Cirkel

De ceremonie duurt een hele dag en wordt begeleid door Conny Gielis en Onno Peper. Beiden doen dit al lange tijd en zijn opgeleid door ondermeer Archie Fire Lame Deer en zijn zoon John Fire Lame Deer. Betrokken bij onze ceremonie is een cirkel van mensen die kiezen het ‘Rode Pad’ te bewandelen, ervaren zijn in de ceremonie, en mede voor een veilige bedding zorgen zodat je een ontspannen en vreugdevolle dag kan beleven. Kinderen zijn meer dan welkom, het is onze volgende generatie en de toekomst, op het terrein kunnen zij zich goed vermaken, en groeien spelende wijs op met de ceremonie.

Helende werking

De helende werking en het spirituele karakter van de zweethut sluiten goed aan bij de behoefte die veel mensen tegenwoordig voelen aan spirituele ontwikkeling. Men zoekt genezing, oorspronkelijkheid en authenticiteit in een wereld die dit alles node mist. Enkele leraren aan wie wij veel te danken hebben zijn: Archie Fire Lame Deer, zijn zoon John Fire.

Je bent hier: